tractaments

Prostodòncia

La prostodòncia s’encarrega de reemplaçar les dents perdudes. Per a fer-ho es fa un estudi de cada cas concret i depenent de les preferències del pacient i de les possibilitats de cada cas es proposa un pla de tractament que pot consistir en:

  • Pròtesis removibles 
  • Pròtesis fixes

Dins de les pròtesis fixes podem trobar un ventall de possibilitats:

  • Sobre implants
  • Sobre dents
  • Ponts
  • Carilles
  • Corones
  • Incrustacions